Själens Standard
9. Synliga träväggar

9. Synliga träväggar

August 10, 2021

Ola Nylander summerar bostadsforskningen fram till idag och beskriver arbetet med att ta fram ett verktyg för att mäta arkitektonisk kvalitet. Han talar om normer, undersökningar bland boende samt hävdar forskningsbaserad kunskap för arkitekter som en god gärning.

8. Ska vi tro att ekonomiska incitament skapar kvalitet?

8. Ska vi tro att ekonomiska incitament skapar kvalitet?

August 10, 2021

Johan Nyström i samtal om det som styr alltihopa. Han reder ut begreppen kring entreprenadformer, pratar konsekvenser samt diskuterar om det verkligen är så att entreprenören bäst förvaltar produktens kvalitet under byggprocessen.

7. Sveriges Arkitekter

7. Sveriges Arkitekter

August 19, 2020

Tatjana Joksimović berättar om Sveriges Arkitekters roll och verksamhet. Hur förbundet verkar för god, utmärkt och extraordinär arkitektur: att visa exempel, leda och kvalitetssäkra processer, samverka med kommuner och regioner. Hon menar att bra arkitektur gynnar fler än beställaren och ser arkitekten som terapeut.

6. Arkitekturen är där för att göra livet vackrare än arkitekturen

6. Arkitekturen är där för att göra livet vackrare än arkitekturen

June 11, 2020

Anna Chavepayre vill bygga om i stället för nytt och förespråkar ett polycentriskt samhälle med stopp för ständig tillväxt. Hon talar om helhetsansvar och helhetsperspektiv, understryker nödvändigheten i luft, rosor och fågelkvitter samt förfäktar hus som möjliggör.

5. Röd, vit, venustas

5. Röd, vit, venustas

April 15, 2020

Samuel Michaëlsson tar japanska exempel för att ringa in den poetiska aspekten av arkitektur. Han pratar om det skräddarsydda, förhållandet till natur, att ha konstnärlig övertygelse och starka idéer som dras till sin spets. Om besjälad lekfullhet och hur handgjorda modeller, skala och iterativ process påverkar slutresultatet.

4. Nu är det (i stället) någonting här som ingen säger

4. Nu är det (i stället) någonting här som ingen säger

April 6, 2020

Solmaz Beik och Tova Rudin-Lundell beskriver hur arkitekter inte vill prata om smak och makten i att inte benämna. De utreder fåfänga ideal som tidlöshet och ren arkitektur, samt berör smakbubblor, smakkompetens och folkbildning.

3. A-moll och 17 x 13 på Times Square

3. A-moll och 17 x 13 på Times Square

April 6, 2020

Gunnar Bjursell om nödvändiga ytterligheter, om förväntan och förälskelse som en knivsegg, om vad hjärnan verkar uppskatta, om kontorslandskap och om utformning av rum för kreativitet. Han menar att forskning kring arkitektur bör vara tvärdisciplinär, berättar om hur den ska göras samt hur vi går vidare.

2. Estetisk epifani

2. Estetisk epifani

April 6, 2020

Max Liljefors samtalar om likheter mellan andlig och estetisk upplevelse, behovet av transcendens och mer reella tillfredställelser på genuina behov i en kommersiell tidsålder. Han pratar om dunkla skuggor och arkitektur som låter oss förstå oss själva.

1. När jag säger att detta är skönt så vill jag att andra ska hålla med

1. När jag säger att detta är skönt så vill jag att andra ska hålla med

April 6, 2020

Sven-Olof Wallenstien redogör för estetikbegreppets uppkomst och utveckling. Hur estetiken förhållit sig till arkitekturen och hur denna förhållit sig till den förra. Estetikens relation till smaken och smakomdömen som hovmannens intränade spontanitet, som upprätthållande av populärkulturens stilhierarki eller som en önskan om gemenskap och samhälle. Om de sköna konsterna och att låta arkitekturen få ta del av de andra disciplinernas radikalitet.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App